ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

News & Update

บทความ

แชร์บทความ

รู้หรือไม่? แต่ละวัฒนธรรมมีความเชื่อด้านตัวเลขที่ต่างกัน
 

รู้หรือไม่? แต่ละวัฒนธรรมมีความเชื่อด้านตัวเลขที่ต่างกัน ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์สากลที่ใช้สื่อสารข้อมูล แต่รู้หรือไม่ว่า แต่ละวัฒนธรรมมีความเชื่อด้านตัวเลขที่แตกต่างกันไป บางวัฒนธรรมเชื่อว่าตัวเลขนำโชค บางวัฒนธรรมเชื่อว่าตัวเลขนำเคราะห์ร้าย ตัวอย่างเช่น

ความเชื่อในวัฒนธรรมไทย

 • เลข 9: ถือว่าเป็นเลขมงคล หมายถึงความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง เนื่องจากการออกเสียงที่คล้ายกับคำว่า “ก้าว” ในภาษาไทย
 • เลข 3: มักจะถูกมองว่าเป็นเลขที่มีความหมายดีเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์

ความเชื่อในวัฒนธรรมจีน

 • เลข 8: ถือว่าเป็นเลขมงคลที่สุด เนื่องจากการออกเสียงคล้ายกับคำว่า “มั่งคั่ง” หรือ “ร่ำรวย” ในภาษาจีน
 • เลข 4: ถือว่าเป็นเลขอัปมงคล เนื่องจากการออกเสียงคล้ายกับคำว่า “ตาย” ในภาษาจีน
 • เลข 9: หมายถึงความยั่งยืนและยาวนาน

ความเชื่อในวัฒนธรรมญี่ปุ่น

 • เลข 4: เช่นเดียวกับในวัฒนธรรมจีน
 • เลข 4 ถือว่าเป็นเลขอัปมงคล เนื่องจากการออกเสียงคล้ายกับคำว่า “ตาย”
 • เลข 9: ถือว่าเป็นเลขอัปมงคลเช่นกัน เนื่องจากการออกเสียงคล้ายกับคำว่า “ความทุกข์ทรมาน” ความเชื่อในวัฒนธรรมตะวันตก
 • เลข 7: มักจะถูกมองว่าเป็นเลขนำโชค เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับความเชื่อทางศาสนาและตำนานต่าง ๆ เช่น 7 วันในหนึ่งสัปดาห์, 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • เลข 13: มักจะถูกมองว่าเป็นเลขอัปมงคล เนื่องจากความเชื่อทางศาสนาและความเชื่อพื้นบ้านเกี่ยวกับโชคร้าย

ความเชื่อด้านตัวเลข มักเป็นเรื่องของ ความเชื่อส่วนบุคคล ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนความเชื่อเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ความเชื่อ เหล่านี้ สามารถ ส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ของผู้คน

 

ตัวอย่างการใช้ความเชื่อด้านตัวเลข ในชีวิตประจำวัน ได้แก่

 • การเลือกเบอร์โทรศัพท์
 • การเลือกเลขทะเบียนรถ
 • การเลือกเลขวันที่
 • การเลือกเลขวันเกิด
 • การเลือกเลขนำโชค
บทความแนะนำ