ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

News & Update

บทความ

แชร์บทความ

วันเช็งเม้ง 2567 เริ่มวันที่เท่าไร มีความสำคัญอย่างไรและมีข้อห้ามอะไรบ้าง

วันเช็งเม้ง 2567 เริ่มวันที่เท่าไร มีความสำคัญอย่างไรและมีข้อห้ามอะไรบ้าง? โดยวันเช็งเม้ง หรือเทศกาลเช็งเม้ง เป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันสำหรับชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน โดยในวันนี้ลูกหลานที่แยกย้ายไปทำงานหรือแยกไปมีครอบครัวจะเดินทางกลับมารวมตัว เพื่อไหว้ “สุสาน” หรือ “ฮวงซุ้ย” ของบรรพบุรุษอย่างพร้อมหน้าพร้อมต โดยวันเช็งเม้งเริ่มวันที่เท่าไร มีความสำคัญอย่างไรและมีข้อห้ามอะไรบ้าง มาตามอ่านกันค่ะ

วันเช็งเม้งปี 2567 เริ่มวันที่เท่าไร

วันเช็งเม้งในประเทศจีนปกติจะเริ่มไหว้บรรพบุรุษที่สุสาน ตั้งแต่วันที่ 4-5 เมษายน 2567 ยาวไปจนถึงวันที่ 19-20 เมษายน 2567 ส่วนใน ประเทศไทยเทศกาลเช็งเม้งจะยืดถือวันที่ 5 เมษายนของทุกปี เป็นหลัก แล้วนับวันก่อนถึง 3 วัน และเลยไปอีก 3 วัน รวมเป็น 7 วัน (2 – 8 เมษายน)

ความสำคัญของเทศกาลเช็งเม้ง

“เช็งเม้ง” เป็นเทศกาลสำคัญของชาวจีนที่สืบทอดมายาวนานกว่า 2,500 ปี แปลตรงตัวว่า “การกวาดล้างสุสาน” ตรงกับช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปี

ความสำคัญของเช็งเม้งมีดังนี้

 • แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ เป็นการระลึกถึงคุณงามความดี แสดงความเคารพ และสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้รวมตัวกัน พูดคุย กระชับความสัมพันธ์
 • รักษาประเพณีอันดีงาม เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวจีน
 • ทำบุญกุศล เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ
 • ดูแลรักษาฮวงซุ้ย เป็นการทำความสะอาด ปรับปรุง และดูแลรักษาฮวงซุ้ยของบรรพบุรุษ
 • เป็นสิริมงคล เชื่อกันว่าการไหว้บรรพบุรุษในวันเช็งเม้ง จะช่วยเสริมดวงชะตา

ข้อห้ามในวันเช็งเม้ง

 • หญิงมีครรภ์ไม่ควรเข้าไปในเขตสุสาน
 • ไม่ควรถ่ายรูปในสุสาน
 • ห้ามแต่งชุดสีสดใสเจิดจ้า อย่าไปร่วมการเซ่นไหว้กับครอบครัวอื่น
 • อย่าไปเซ่นไหว้ขณะสุขภาพไม่ดีหรือกำลังอยู่ในช่วงที่โชคไม่ดี
 • อย่าปลูกต้นไม้บนหลุมสุสาน
บทความแนะนำ