ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

News & Update

บทความ

แชร์บทความ

กรรมของคนที่ยืมเงินแล้วไม่คืนคืออะไร?

กรรมของคนที่ยืมเงินแล้วไม่คืนคืออะไร? โดยตามความเชื่อของคนไทยนั้น คนที่ยืมเงินคนอื่นแล้วไม่ยอมคืน จะถูกลงโทษด้วยกรรมหนัก ซึ่งผลกรรมนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในชาตินี้หรือชาติหน้าก้ได้ ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้กระทำ ดังนี้

ผลกรรมในชาตินี้

 • สูญเสียทรัพย์สิน ผู้ยืมเงินอาจถูกปล้นทรัพย์ ถูกโกง หรือประสบอุบัติเหตุจนสูญเสียทรัพย์สิน
 • ประสบปัญหาการเงิน ผู้ยืมเงินอาจประสบปัญหาการเงิน หาเงินได้ยาก หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • มีปัญหาสุขภาพ ผู้ยืมเงินอาจเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือประสบอุบัติเหตุจนพิการ
 • มีปัญหาชีวิต ผู้ยืมเงินอาจมีปัญหาชีวิต เช่น ครอบครัวแตกแยก ชีวิตคู่ไม่ราบรื่น หรือประสบปัญหาด้านหน้าที่การงาน

ผลกรรมในชาติหน้า

 • เกิดมายากจน ผู้ยืมเงินอาจเกิดมาในครอบครัวยากจน ลำบากในการหาเลี้ยงชีพ
 • เกิดมาพิการ ผู้ยืมเงินอาจเกิดมาพิการ ไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้
 • เกิดมาเป็นคนขี้โกง ผู้ยืมเงินอาจเกิดมาเป็นคนขี้โกง หลอกลวงผู้อื่น
 • เกิดมาเป็นคนชั่วร้าย ผู้ยืมเงินอาจเกิดมาเป็นคนชั่วร้าย กระทำการผิดศีลธรรม

วิธีแก้กรรม

 • ขอขมาเจ้ากรรมนายเวร สามารถทำได้ด้วยการสวดมนต์ แผ่เมตตา หรือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร
 • ชดใช้หนี้สิน ในกรณีที่ยังสามารถชดใช้หนี้สินได้ ควรรีบชดใช้โดยเร็วที่สุด
 • ทำดีละเว้นความชั่ว พยายามทำดีละเว้นความชั่ว เพื่อสร้างบุญกุศลมาชดเชยกรรมที่ได้ทำไว้

ข้อควรระวัง

การยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืนนั้น เป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย ควรหลีกเลี่ยงการกระทำเช่นนี้ เพื่อไม่ให้ต้องเผชิญกับผลกรรมที่ตามมา

การแก้กรรม นอกเหนือจากการทำบุญและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรของคุณใจอ่อนอโหสิกรรมให้กับคุณและร่วมอนุโมทนาบุญให้แล้ว การบูชาวอลเปเปอร์สายมู ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเสริมดวงชะตาให้แคล้วคลาดปลอดภัย

บทความแนะนำ