ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

วอลเปเปอร์มงคลชุดปัญญาฤทธาบารมี “ฤาษี”

วอลเปเปอร์มงคลชุดปัญญาฤทธาบารมี “ฤาษี”
ราคา : 199฿

วอลเปเปอร์พระฤาษี ชุดปัญญาฤทธาบารมี ออกแบบจัดสร้างเป็นพิเศษ แบบจัดเต็มให้กับเหล่าสาวกและผู้มีจิตศรัทธาต่อพระฤาษี ท่านจะช่วยให้ผู้ที่บูชาแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง มีเสน่ห์มีพลังมหาเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น มีพลังเมตตา มีโชคลาภไม่ขาด จะค้าขายก็ขายดี การงานการเงินประสบความสำเร็จเพิ่มพูน ได้เป็นใหญ่ เหล่าสาวกอยากปังต้องบูชาพระฤาษีขององค์พระวอลเปเปอร์ เท่านั้น!!

วอลเปเปอร์ฤๅษีนารอด บรมครูโหราศาสตร์

ฤๅษีนารอด (ฤๅษีนารท) บรมครูโหราศาสตร์ เป็นครูของฤาษีทั้งปวง ท่านเป็นบุตรของพระพรหม นับถือกันว่าเป็นผู้หยั่งรู้ในสามโลก เชี่ยวชาญการดนตรีอย่างยิ่ง มีวิชาความรู้ด้านสมุนไพร พระเวทคาถาอาคมต่างๆ รวมไปถึงโหราศาสตร์ ด้วยเหตุนี้คนโบราณจึงยกย่องพระฤๅษีนารอดว่าทรงเป็นบรมครูทางด้านดุริยางคศิลป์ เป็นครูยาและครูโหราศาสตร์ ถือว่าเป็นฤาษีองค์แรกของไตรภูมิ ไม่ว่าจะมีการบูชาสิ่งใด หากไม่มีการเชิญท่านแล้ว พิธีกรรมนั้นมักไม่สมบูรณ์ อานิงสงค์ของท่านจะส่งผลให้แคล้วคลาดปลอดภัย เสริมเสน่ห์ เมตตา โชคลาภ ความร่ำรวยต่อผู้ที่บูชา

คาถาบูชาปู่ฤๅษี มหาฤาษีนารอด

ตั้งนะโม 3 จบ
โอมสิทธิ การิยะ แห่งบรมครูทั้งหลาย
อะธิเจ ตะโส อะปะ มัชชะโต โมนะ
ปะกะสุ สิกะ คะโต โส พะนัพ ภะวันติ
ตาทิโน อุปะสัน ตัสสะ สะติมะโต
(ท่องคาถา 5 จบ)

ราคา : 199 บาท

สนใจบูชาคลิก : https://ophra.me/42sVIpF

 
วอลเปเปอร์ฤๅษีตาไฟ บรมครูแห่งญาณสัมผัส

ราชาแห่งฤๅษีทั้ง 108 สายปราบมาร บรมครูแห่งญาณสัมผัส (ทิพยจักษุญาณ) เชื่อกันว่าท่านคือ พระศิวะอวตารมา มี 3 ตา ตาที่ 3 จะพาดขวางอยู่กลางหน้าผาก ทรงอำนาจและมีอิทธิฤทธิ์มากมายแต่มุ่งบำเพ็ญภาวนาอยู่ในญาณสมาบัติอย่างเคร่งครัด และเป็นผู้ดำรงตนถือศีลใฝ่ธรรมอย่างแน่วแน่จนเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปในสมัยนั้น ดวงตาที่ 3 บางแห่งกล่าวว่าพระฤาษีตาไฟทรงมีตบะแก่กล้าจนถึงขั้นสามารถเพ่งสิ่งของให้ลุกเป็นไฟได้ด้วยสำเร็จวิชากสิณไฟ ด้วยอานิสงค์ของท่าน จะนำความสุขความเจริญ ความมั่งคั่งร่ำรวย ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับผู้ที่บูชา

คาถาปู่ฤาษีตาไฟ
โอม นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นะเมติ ฤ ฤา ฤ ฤา นมัสสิตวา หลวงปู่ตาไฟ สิทธิเตโช มหาปุญโญ มะหายะโส มะหาลาโภ อิทธิ ฤทธิ ประสิทธิเม

ราคา : 199 บาท

สนใจบูชาคลิก : https://ophra.me/47VLoHV

 
วอลเปเปอร์พระภรตมุนีมหาฤๅษี

พระภรตมุนีมหาฤๅษี(พ่อแก่) ท่านเป็นผู้แต่งตำรานาฏยศาสตร์ มีชีวิตในช่วงศตวรรษที่ 2 – ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล เป็นครูนาฏศิลปะผู้รวบรวมท่ารำ (กรณะ) ของพระศิวะ ทั้ง 108 ท่า ถือว่าท่านเป็นบิดาแห่งรูปศิลปะอินเดีย ผลงานนี้ครอบคลุมถึงละครและการแสดงแบบอินเดียโบราณ โดยเฉพาะละครอินเดียคลาสสิก เกิดประโยชน์แก่การศึกษาการฟ้อนรำในอินเดียและประเทศต่างๆในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ อิทธิฤทธิ์ มหิทธานุภาพ มุ้งเน้นไปในทางส่งเสริมให้บังเกิดความสำเร็จในกิจการงาน เมตตามหานิยม คุ้มครองภยันตราย

คาถาพระภรตมุนีมหาฤๅษี(พ่อแก่)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อุกาสะ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ
สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม
ทุติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ
สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม
ตะติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ
สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม

ราคา : 199 บาท

สนใจบูชาคลิก : https://ophra.me/3SmL3Z5

 

0 0 votes
ความพึงพอใจ
Subscribe
Notify of
guest
0 Reviews
Inline Feedbacks
View all comments
บทความแนะนำ