ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

News & Update

บทความ

แชร์บทความ

คาถาบูชาพ่อแม่ ช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิต

หลักธรรมทิศ 6 ในพระพุทธศาสนา ให้ถือ “บิดามารดา” เป็นทิศเบื้องหน้า ที่ควรแก่ปฏิบัติดีต่อท่าน เลี้ยงดูแลตามกำลังความเหมาะสมเปรียบเสมือนพระอรหันต์ในบ้าน จึงนิยมสวดคาถา “บูชาพ่อแม่” แนะนำให้สวดครั้งก่อนนอนโดยอานิสงค์ที่สวดจะทำให้คุณและครอบครัวมีความสุข ชีวิตมีแต่ความก้าวหน้า!

คาถาบูชาบิดามารดา (แบบยาว)

 

ตั้งนะโม 3 จบ

 

อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะ บูชาอันพระบิดรมารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา

ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุกข์ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นไหวต่อสิ่งใดที่ได้เลี้ยงมา

 
คาถาบูชาพ่อแม่ (แบบสั้น)

 

มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

บทความแนะนำ