ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

News & Update

บทความ

แชร์บทความ

คาถาล้างกรรม ตัดกรรม สวดทุกวันเพื่อบรรเทาทุกข์กรรมจากหนักกลายเป็นเบา

การหมั่นสวดพระคาถาล้างกรรมเป็นประจำ จะช่วยให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน และคนที่สวดพระคาถานี้จะมีความสุข สิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย จะไม่มากล้ำกรายในชีวิต อายุจะยิ่งยืนยาวนาน

คาถาล้างกรรม

ตั้งนะโม 3 จบ

 

พุทโธ อะระหัง อะระหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวรรณโณ พุทโธ อะระหัง
กัมมะโตเมตัง กัมมะภันทะนัง
ชีวิตตังให้ไปจุติ ให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดด้วยเทอญ

 

ให้สวดพระคาถานี้ 3 จบคาบ จากนั้นให้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวร และดวงวิญญาณเหล่านั้น

ทั้งนี้ คาถาล้างกรรมนี้ เป็นคาถาที่ช่วยปัดเป่ากรรมที่เคยทำ ไม่ว่าจะกรรมหนัก กรรมเบา ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เมื่อสวดคาถานี้แล้ว ควรหมั่นทำบุญ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรด้วย ถ้าหากมีเวลาก็ควรจะสวดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้บรรเทาทุกข์กรรมที่เคยได้ทำไว้ 

บทความแนะนำ