ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

วอลเปเปอร์พระแม่อุมาเทวี เทวีแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่

วอลเปเปอร์พระแม่อุมาเทวี เทวีแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่
ราคา : 89฿

พระแม่อุมาเทวีหรือปารวตี ทรงเป็นมารดาแห่งพระพิฆเนศและเป็นชายาแห่งพระศิวะ มหาเทพผู้ทำลายโลก 1 ใน 3 แห่ง พระแม่อุมาจึงนับว่าเป็น 1 ใน 3 แห่งพระตรีศักติ ซึ่งหมายถึงพระแม่ทั้งสาม ได้แก่ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวตี พระองค์มีสัญลักษณ์ประจำกาย คือ โยนี (ฐานรองศิวลึงก์) มีศาสตราวุธเป็นตรีศูล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการปราบปรามสิ่งชั่วร้าย และมีดาบเป็นสัญลักษณ์แห่งความเฉียบขาดหรือการเป็นผู้ตัดสินผู้อื่น พระองค์มีทิพยรูปเป็นหญิงงดงาม ฉลองพระองค์ด้วยอาภรณ์หลากสีและประดับด้วยทองคำวิจิตรงดงาม ทั้งยังเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาและถือเป็นมารดาแห่งสรรพชีวตทั้งปวง

 
วอลเปเปอร์พระแม่อุมาเทวี เทวีแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่

พระแม่อุมาเทวี ทรงเป็นพระแม่ผู้เป็นใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด และเป็นเทวีแห่งอำนาจบารมีและวาสนาอันยิ่งใหญ่ หากใครหมั่นบูชาพระองค์อย่างสม่ำเสมอ พระองค์จะทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์และความเป็นใหญ่ให้แก่ผู้บูชา โดยอำนาจแห่งพระแม่อุมาเทวีนั้น ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะหาสิ่งใดเทียบได้ พระองค์ทรงเป็นตัวแทนแห่งความเป็นหญิง ทรงช่วยประทานชัยชนะเหนือศัตรู ทำลายสิ่งชั่วช้าเลวทราม อีกทั้งยังช่วยประทานบริวารมากมายและอำนาจในการปกครองได้ด้วย สำหรับผู้ที่แต่งงานแล้ว พระองค์ทรงประทานพรด้านความสมบูรณ์ หรือความผาสุขในการครองเรือน ทำให้ครอบครัวเปี่ยมสุข และปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

วอลเปเปอร์พระแม่อุมาเทวี เทวีแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมยศถาบรรดาศักดิ์ ความเป็นใหญ่ อำนาจ วาสนา บารมี ให้ได้รับความเคารพนับถือ รวมถึงเสริมดวงความรักและส่งเสริมให้ครอบครัวที่เป็นสุข โดยมาพร้อมสีมงคลประจำวันเกิดทั้ง 8 สี ได้แก่ สีแดง(วันอาทิตย์), สีเหลือง(วันจันทร์), สีชมพู(วันอังคาร), สีเขียวอ่อน(วันพุธกลางวัน), สีเขียวเข้ม(วันพุธกลางคืน), สีส้ม(วันพฤหัสบดี), สีฟ้า(วันศุกร์), สีม่วง(วันเสาร์)

 

บทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี

 สำหรับบทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวีมีหลายบทด้วยกัน ให้เลือกสวดบทใดบทหนึ่ง หรือสวดทั้งหมดก็ได้ สามารถใช้สวดได้ตลอดทุกวัน

ไม่ว่าจะเป็นการสวดเพื่อบูชาเป็นประจำ หรือสวดเพื่อขอพร

ข้อควรจำ : ก่อนการสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี จะต้องสวดมนต์ต่อพระพิฆเนศก่อนเสมอ

 
คาถาบูชาพระพิฆเนศ
โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
 
คาถาบูชาพระแม่อุมาเทวี

โอม เจ มาตา ดี
โอม ชยะ มาตา ดี
โอม ไชย มาตา ดี
โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา
โอม ไจ มาตา ปารวตี
โอม มหาอุมาเทวี นมัส
โอม มหาศักติ ปารวตี มาตา
โอม ศรี มหาอุมาเทวี นะมะฮา
โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา เจ นะมะฮา
โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
ทุติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
ตะติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

 
เคล็ดลับขอพรความรักและการงาน

หลังจากสวดบูชาและถวายของแล้ว ให้ขอพรจากพระแม่อุมาเทวี โดยการบอกชื่อ-นามสกุลตัวเอง และบอกสิ่งที่ต้องการจะขอ  

0 0 votes
ความพึงพอใจ
Subscribe
Notify of
guest
0 Reviews
Inline Feedbacks
View all comments
บทความแนะนำ