ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

News & Update

บทความ

แชร์บทความ

ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เริ่มต้นกิจการ เดือนกรกฎาคม ปี 2566

รวมฤกษ์ดี ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ เดือนกรกฎาคม ปี 2566 ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีวันที่เป็นมงคลมากมายให้เจ้าบ้านเลือกทำการมงคลได้ตามสะดวก ซึ่งอาจทับซ้อนกันได้ระหว่างฤกษ์แต่งงาน กับฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ หรือฤกษ์เปิดกิจการ อย่างไรก็ตามหากเลือกวันดีก็ช่วยเสริมพลังดีให้ครอบครัวมีความสุขตลอดไป วันไหนดีเหมาะสำหรับขึ้นบ้านใหม่ หรือแต่งงาน มาดูไปพร้อมกันเลย

 

ทั้งนี้ ฤกษ์แต่งงาน เป็นเพียงการเลือกวันจัดงานแต่งงานเบื้องต้น หากต้องการเลือกวันที่เหมาะสมแบบละเอียดโดยใช้ วัน เดือน ปี เกิดของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว ควรปรึกษาซินแสที่ท่านนับถือ

 
1.ฤกษ์แต่งงาน

1.วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)

 

2.วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566

 

3.วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)

 

4.วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2566

 

5.วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)

 

6.วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)

 

7.วันอาทิตย์ ที่ 30 กรกฎาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)

 

2.ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เริ่มต้นกิจการ

1.วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566

 

2.วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2566

 

3.วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566

 

4.วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566

 

5.วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566

 

6.วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566

 

7.วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566

 

8.วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566

 

9.วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566

บทความแนะนำ