ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

News & Update

บทความ

แชร์บทความ

ปฏิทินวันไหว้เทพฮินดู เดือนมิถุนายน – ธันวาคม ปี 2566 เสริมดวง ความสำเร็จ การงาน การเงิน ความรัก

วันไหว้เทพฮินดู วันบูชาเทพฮินดู ครึ่งปีหลัง(มิถุนายน – ธันวาคม) ปี 2566 ต้องไหว้ขอพรเสริมสิริมงคลวันไหนบ้าง วันคเณศจตุรถี วันไหว้พระแม่อุมาเทวี วันไหว้พระแม่ลักษมี หรือเทศกาลนวราตรี ตรงกับวันใดบ้างในปีนี้ ทางเพจมีปฏิทินเทพฮินดู ครึ่งปีหลัง ปี 2566 แบบรายเดือนมาฝากค่ะ

 

วันไหว้เทพฮินดูเดือนมิถุนายน

 • วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี
 • วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 วันคุปตะนวราตรี เทศกาลบูชาเทพีศักติทั้ง 9 ปาง
 • วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 วันคุปตะนวราตรี เทศกาลบูชาเทพีศักติทั้ง 9 ปาง

 

วันไหว้เทพฮินดูเดือนกรกฎาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี
 • วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 วันบูชาพระแม่ปารวตี

 

วันไหว้เทพฮินดูเดือนสิงหาคม

 • วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี
 • วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 วันนาคปัญจมี
 • วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 วันวราลักษมี วราตัม

 

วันไหว้เทพฮินดูเดือนกันยายน

 • วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี
 • วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 วันประสูติพระกฤษณะ
 • วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 วันคเณศจตุรถี
 • วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 วันบูชาพระแม่ลักษมี
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 วันศักดิ์สิทธิ์อุทิศให้กับพระวิษณุ
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 วันคเณศจตุรถี

 

วันไหว้เทพฮินดูเดือนตุลาคม

 • วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี
 • วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 วันบูชาพระแม่สรัสวดี
 • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 วันพระมหานาวามี อุทิศให้กับพระแม่ทุรคา และอวตารทั้ง 9
 • วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 วันวิชัยทัศมี (วันระลึกถึงชัยชนะของพระแม่ทุรคา)
 • วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 วันบูชาพระแม่ลักษมี

 

วันไหว้เทพฮินดูเดือนพฤศจิกายน

 • วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี
 • วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 วันลักษมีบูชา
 • วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 วันบูชาพระแม่ลักษมี
 • วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เทศกาลดิวา

 

วันไหว้เทพฮินดูเดือนธันวาคม

 • วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี
 • วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 วันบูชาพระศิวะ
 • วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี
 • วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี
บทความแนะนำ