ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

News & Update

บทความ

แชร์บทความ

ท้าวจตุโลกบาล ผู้คุ้มครองโลกทั้ง 4 ทิศคือใคร?
ท้าวจตุโลกบาลคืออะไร

ท้าวจตุโลกบาล คือ เทพผู้คุ้มครองจากโรคาภัยทั้งปวงและปัดเป่าอุบัติเหตุจากการเดินทาง คุ้มครองมนุษย์โลกทั้ง 4 ทิศ ได้แก่ เหนือ ใต้ ตะวันออก หรือตะวันตก ท้าวจตุโลกบาล (จตุ หมายถึง 4 โลกบาล หมายถึงโลก) คือการรวมกันของเทพ 4 พระองค์ ประกอบไปด้วย ท้าวเวสสุวรรณ(ทิศเหนือ) ท้าววิรุฬหก(ทิศใต้) ท้าวธตรฐ(ทิศตะวันออก) และท้าววิรูปักข์(ทิศตะวันตก)

 

ผู้ที่มีบทบาทสำคัญ คือ ท้าวเวสสุวรรณ ผู้เป็นใหญ่ทางทิศเหนือมีรูปลักษณ์เป็นยักษ์คอยปกปักรักษาพุทธศาสนาและมนุษยชาติจากสิ่งชั่วร้าย ทำหน้าที่เป็นราชทัณฑ์หรือผู้คุมนักโทษนอกจากนี้พระองค์ยังเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งผู้ปกป้องคลังสมบัติของเทวโลกรวมถึงช่วยเหลือเทพเทวดาองค์อื่นในการทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วง ท้าวเวสสุวรรณได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในเทพที่ทรงอำนาจที่สุดบนสวรรค์ ส่วนเทพอีก 3 องค์ก็ดูเเลความสงบสุขของทั้ง 3 ทิศที่เหลือต่อไป โดยแต่ละพระองค์มีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้

 

1.ท้าวธตรฐ

ท้าวธตรฐ ท้าวประจำทางทิศตะวันออก ทำหน้าที่ปกครองคนธรรพ์ มีลักษณะอย่าง เทพบุตรรูปร่างงดงาม บรรเลงพิณสามสายเขียนแต่งลายพันธ์พฤกษา สวมศิราภรณ์ทรงมงกุฎยอดน้ำเต้า สวมเสื้อกั๊กประดับกุณฑล และ สร้อยพระศอ สวมสังวาล พาหุรัด กำไลข้อมือ ข้อเท้า นุ่งผ้าลายดอกพื้นเขียวสนับเพลาลายดอกพื้นสีชมพูอ่อน

 
2.ท้าววิรุฬหก

ท้าววิรุฬหก ท้าวประจำทางทิศใต้ ปกครองกุมภัณฑ์ มีลักษณะใบหน้าแบบยักษ์หน้ามนุษย์ มีกายขาบ หรือน้ำเงินอมเขียว มือถือหอกเป็นอาวุธ สวมศิราภรณ์ทรงมงกุฎ

ยอดกระหนกประดับกุณฑล สวมกรองศอ สวมสังวาล พาหุรัด กำไลข้อมือ ข้อเท้า นุ่งผ้าลายดอกพื้นแดง สนับเพลาลายสีเขียว สีทอง

 
3.ท้าววิรูปักษ์

ท้าววิรูปักษ์ ท้าวประจำทางทิศตะวันตก ปกครองนาค มีกายสีเนื้ออ่อนออกขาว มีธนูเป็นอาวุธ สวมศิราภรณ์ทรงมงกุฎยอดรูปพญานาคสามเศียร สวมสังวาล และพาหรัดรูปพญานาค มีธนูเป็นอาวุธ สวมกรองศอสวมเกราะเสื้อแขนสั้นสีเขียว แต่งกนกปลายแขนเสื้อ แทนพาหุรัดนุ่งผ้าลายดอกพื้นน้ำเงิน กำไลข้อมือ ข้อเท้า เป็นเครื่องตกแต่ง สนับเพลาลายสีเขียว สีทอง

 
4.ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวประจำทางทิศเหนือ ปกครองยักษ์ มีลักษณะแบบยักษ์มีกายสีทอง หรือสีเขียว มือขวาถือกระบองเป็นอาวุธ มือช้ายแสดงท่ามุทรา สวมศิราภรณ์ทรงมงกุฎยอดน้ำเต้า สวมกรองศอ สวมเกราะเสื้อแขนสั้นสีน้ำเงินขาบเข้ม แต่งกนกปลายแขนเสื้อแทนพาหรัด นุ่งผ้าลายดอกพื้นเขียว กำไลข้อมือ ข้อเท้า เป็นเครื่องตกแต่ง สนับเพลาลายดอกพื้นสีส้มอ่อน

บทความแนะนำ