ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

News & Update

บทความ

แชร์บทความ

5 สายอาชีพที่ควรบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ในยุคปัจจุบัน นอกจากจะต้องเก่งแล้ว ดวงต้องเฮงด้วย จึงจะสามารถประกอบอาชีพได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด ดังนั้น สำหรับสายมูที่ต้องการเสริมดวงการงาน แนะนำควรมู ควรบูชาท้าวเวสสุวรรณเพื่อเสริมดวงการงาน ทางเพจจึงนำ 5 สายอาชีพที่ควรบูชาท้าวเวสสุวรรณมาฝากค่ะ

 
1.อาชีพค้าขาย

ท้าวเวสสุวรรณ เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง โชคลาภ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายใดๆ จะสามารถขอพรจากท่านให้ช่วยดลบันดาลอำนวยอวยพรให้การค้าขายมั่งมีมั่งคั่งได้

 
2. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิง

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิง เป็นอาชีพที่ต้องพึ่งทั้งฝีมือ ความขยัน โชคลาภ และชื่อเสียง ที่จะนำพาการงานการเงินให้รุ่งพุ่งแรง เพราะฉะนั้น จึงไม่ควรพลาดที่จะมูท้าวเวสสุวรรณ

 
3.นักธุรกิจ

นักธุรกิจเป็นอาชีพที่อาศัยฝีมือในการเจรจา จัดการปัญหาต่างๆ แต่โชคลาภก็เป็นสิ่งที่จะอำนวยอวยชัยให้การทำงานแต่ละครั้งลุล่วงไปได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งการเดินทางบ่อยๆ อาจต้องพบเจอกับพลังงานหรือสิ่งแปลกๆ ที่อาจเข้ามาเป็นอุปสรรค การมูท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งเป็นทั้งเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง และยังช่วยปกป้องคุ้มครองเราจากภยันตรายใดๆ จึงเป็นสิ่งที่นักธุรกิจควรทำ

 
4.อาชีพที่ทำงานเสี่ยงภัยต่าง ๆ

อาชีพที่มีโอกาสเผชิญกับอันตราย หรือความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมอยู่บ่อยๆ เช่น นักดับเพลิง วิศวกร หรืออาชีพที่ต้องเดินทางบ่อยก็รวมอยู่ในนี้ด้วยเช่นกัน การบูชาท้าวเวสสุวรรณ เชื่อว่าท่านจะปกปักคุ้มครองเราจากอันตรายและสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ที่เข้ามาย่ำกราย ปัดเป่าพลังงานลบให้พ้นจากตัวเราได้

 
5.ผู้ที่ทำงานข้าราชการ มียศศักดิ์และตำแหน่ง

อาชีพข้าราชการที่พูดถึง รวมทุกแขนงที่ต้องมีเรื่องยศเรื่องตำแหน่งเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นครู เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ การบูชาท้าวเวสสุวรรณ เชื่อกันว่าจะช่วยดลบันดาลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานกับผู้ที่มีจิตใจแน่วแน่ ขอพรเรื่องความก้าวหน้าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มักจะสำเร็จและได้รับพรสมดังหวัง

บทความแนะนำ