ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

News & Update

บทความ

แชร์บทความ

คาถาบูชาดวงชะตา ใช้สวดเปลี่ยนดวงร้ายให้กลายเป็นดี

คาถาบูชาดวงชะตา เป็นความเชื่อของคนไทยที่เชื่อมโยงโหราศาสตร์เข้ากับดวงชะตาชีวิต ซึ่งการสวดบทบูชาดวงชะตาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คนไทยเชื่อว่าทำแล้วจะช่วยผ่อนร้ายให้กลายเป็นดีได้ โดยเฉพาะช่วงเวลาชีวิตที่พบเจอแต่อุปสรรคและเคราะห์ร้ายหรือช่วงดวงตก

คาถาบูชาดวงชะตา บางครั้งถูกเรียกว่า “ดวงพิชัยสงคราม” คือการเขียนยันต์ผูกดวงชะตา โดยการสวดคาถาบทต่างๆ เพื่อเสริมขวัญและกำลังใจให้ชีวิตรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จ มักมีความเกี่ยวข้องกับการคำนวณดวงชะตาทางโหราศาสตร์ การเสริมดวงชะตาเหล่านี้เพื่อเสริมดวงชีวิต โดยต้องผ่านพิธีปลุกเสกด้วยคาถา ซึ่งมีความเชื่อว่ามีพุทธคุณในเรื่องฟันแทงไม่เข้าอีกด้วย

วิธีสวดคาถาบูชาดวงชะตา

ให้เขียนชื่อ-นามสกุลของตนเอง แล้วนำไปวางข้างฐานพระพุทธรูปบนหิ้งพระ พร้อมสวดบทบูชาดวงชะตา ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมสวด 9 จบ เพื่อความเป็นสิริมงคล 

สำหรับบทสวดบูชาดวงชะตาที่ได้รับความนิยม ได้แก่ “คาถาพิชัยสงคราม” และ “คาถาบูชาดวงชะตา” ของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ จ.นครสวรรค์

 

คาถาบูชาดวงชะตา คาถาพิชัยสงคราม

(ตั้งนะโม 3 จบก่อน) 

นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง 

วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ 

สัพพะทุกขัง วินาสสันติ สัพพะโรคัง วินาสสันติ ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา สัพเพเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา

 เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เมฯ

บทความแนะนำ