ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

News & Update

บทความ

แชร์บทความ

คาถาคุ้มครองคนขับรถให้เดินทางปลอดภัย

สำหรับท่านที่ต้องเดินทางบ่อยหรือผู้ขับขี่ทั่วไป ไม่ว่าจะระยะทางใกล้หรือขับรถทางไกล นอกจากต้องขับขี่ตามกฎจราจร ขับรถไม่ประมาท และหมั่นตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทางแล้ว ยังมีรูปแบบของสายมู ผ่านบทสวด คาถาเดินทางปลอดภัย หรือคาถามหานิยมที่นักขับรถทั้งหลายมักจะมองหามาติดประจำรถไว้ หรือไม่ก็ท่องสวดให้ขึ้นใจ ถือเป็นคาถาคลาดแคล้วที่จะช่วยสร้างความปลอดภัย และทำให้คนขับรถที่นับถือพุทธคุณรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่ต้องขับขี่ ทางเพจจึงได้นำคาถาคุ้มครองคนขับรถยนต์ให้เดินทางปลอดภัยมาฝากค่ะ

 

1.คาถาแคล้วคลาด ขับรถปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งปวง

 ตั้งนะโม 3 จบ

“เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง”

 

คาถาบทนี้เป็นการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดเส้นทาง เพื่อให้ผลบุญนั้นส่งกลับมายังการขับรถให้ได้รับความคุ้มครอง เดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทาง

 

2.คาถาเดินทางปลอดภัย สำหรับการขับรถทางไกล

ตั้งนะโม 3 จบ

“มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาใน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง”

 

คาถา มะติ ยาเต เชื่อกันว่าเป็นการบริกรรมคาถาที่ถูกคิดค้นมาจากหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ที่มุ่งเน้นไปยังการออกเดินทางไปยังสถานที่ห่างไกล ให้ทุกการเดินทางได้รับ

ความปลอดภัย มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ไร้อุปสรรคหรืออุบัติเหตุใด ๆ และประสบผลดีตลอดทั้งเส้นทาง

 

3.คาถารอดพ้นอันตราย

ตั้งนะโม 3 จบ

“นะรา นะระ หิตัง เทวัง นะระ เทเรหิ ปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิ สุคะตังชินัง”

 

คาถานี้เหมาะสำหรับการขับรถไปยังพื้นที่ห่างไกล ไม่คุ้นเคย ดูไม่ปลอดภัย โดยเชื่อว่าผลของการสวดมนต์จะช่วยปกปักรักษาตัวคนขับรถให้ห่างไกลจากอันตรายและการปองร้ายทั้งปวงได้

 

4.คาถาแคล้วคลาดด้วยพุทธคุณเป็นที่ตั้ง

ตั้งนะโม 3 จบ

“พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะ รักกะเมสะเม”

 

คาถาบทนี้เป็นการพึ่งในพุทธคุณสำหรับการป้องกันจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง เป็นคาถาสายเย็นเน้นแผ่ความเมตตาออกไปให้ถ้วนทั่วเพื่อให้ความดี และความเมตตาในรูปแบบของ

คาถาพระพุทธช่วยปกป้องคุ้มครอง และดลบันดาลความสุข ความสงบให้กับทุกสิ่งตลอดเส้น

 

5.คาถาเดินทางโดยสวัสดิภาพ

“อิติปิโส ภะคะวา ยาตรา ยามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรา ยามดี (วันที่เดินทาง หรือกล่าวว่า “วันนี้”)

 ชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี พระชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ ( 3 จบ )”

 

บทคาถานี้เชื่อมโยงบทสวด อิติปิโส ที่เป็นบทอาราธนาที่คนไทยทุกคนต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีในการเชิดชูพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

สำหรับการเริ่มต้นกิจการอันใดก็ตามให้เกิดผลดีในทุกสิ่ง

บทความแนะนำ