ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

News & Update

บทความ

แชร์บทความ

คาถาบูชาพระพิฆเนศ ตามวันเกิดทั้ง 7 วัน

สำหรับท่านใดที่ศรัทธาหรือกำลังบุชาพระพิฆเนศอยู่ คงทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านในการช่วยประทานพรด้านการงาน ความสำเร็จ แต่ทุกคนรู้ไหมว่า พระพิฆเนศมีหลากหลายปางถึง 108 ปางกันเลยทีเดียว โดยแต่ละปางจะช่วยเสริมดวงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การงาน การเงิน โชคลาภ ทางเพจจึงได้นำวิธีบูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิดทั้ง 7 วันมาฝากค่ะ

 

1.คนเกิดวันอาทิตย์ พระพิฆเนศปางพระวีระ คณปติ

คาถาบูชาพระพิฆเนศปางพระวีระ

คณปติ โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา โอม จาบาลา คูซุมา สังการาชามา กัสยา เปยัม มหากา ดายูติม ตะโม อะริม ซะราวา ปราประธนัม โอมคาซุม คยา สุรายา ดิวากาคาลัม โอม ศรี มหาวีระ คณะปัตตะเย นะมะฮา โอม คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี วีระ คณปติ ยะนะมะฮา

 

2.คนเกิดวันจันทร์ พระพิฆเนศปางพระทิวมุข คณปติ

คาถาบูชาพระพิฆเนศปางพระทิวมุข คณปติ

โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา โอม ดิธีสังคลา ทุศา รับพรัม คริสิรู ดาระนา ซัมบราวัม นะมามิ ชาชินัม โซมา โอม ชามา จันดรายา นะมะฮา โอม ศรี ทวิวรมุข คณะปะตะเย นะมะฮา คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี ทวิมุข คณปติ ยะนะมะฮา

 

3.คนเกิดวันอังคาร พระพิฆเนศปางพระตรีมุข คณปติ

คาถาบูชาพระพิฆเนศปางพระตรีมุข คณปติ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา โอม ดะระณึ คารูบาฮา ซัมปูยัม วิทดยุท คานธี ซามา ปราพรัม คูมารัม ศักติ ซามา ปราพรัม มังกาลัม ปรานามมายัม ฮามา โอม อัม อัคคารายา นะมะฮา โอม ศรี มหาตรีมุจติ คณะปัตตะเย นะเมฮา โอม ศรี มหาตรีมุขติ คณะปัตตะเย นะมะฮา คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี ตรีมุข คณปติ ยะนะมะฮา

 

4.คนเกิดพุธกลางวัน พระพิฆเนศปางพระทวิชา คณปติ

คาถาบูชาพระพิฆเนศปางพระทวิชา คณปติ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา โอม ปรยังคู กาลิคลา ชยานัม รูปินากา ปราติมัม บุดตรัม สุอัมยัม โสอัมยา คุโน ปิตัม ตัม ปุตดรายัม ปรานัมปรายัม ฮามา โอม พลู บุตธยา นะมะฮา โอม ศริ ทวิชา คณะปัตตะเย นะมะฮา คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี ทวิชา คณปติ ยะนะมะฮา

 

5.คนเกิดพุธกลางคืน พระพิฆเนศปางพระอุจฉิษฏะ คณปติ

คาถาบูชาพระพิฆเนศปางพระอุจฉิษฏะ คณปติ

โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา โอม อดราธยา คะยา มะหะยา วีรายัม จันดรา อะทิตตตะยา วีมาดัม สิมะติกาลา ปรานัมมายัม ฮามา โอม รามา รากายะเว นะมะฮา โอม ศรี อุจฉิษฎะ คณะปัตตะเย นะมะฮา คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี อุจฉิษฏะ คณปติ ยะนะมะฮา

 

6.คนที่เกิดวันพฤหัสบดี ให้บูชาพระพิฆเนศปางพระเหรัมภะ คณปติ

คาถาบูชาพระพิฆเนศปางพระเหรัมภะ คณปติ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา โอม เดวายา นานะชา สิทธินานะชา กูรูมา กานันชะนา ชานีพรัม พุทติ พลูตรัม พะริหาสะปาติมา โอม กูรูมา กูรูเว นะมะฮา โอม ศรี เหรัมภะ คณะปัตตะเย นะมะฮา คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี เหรัมภะ คณปติ ยะนะมะฮา

 

7.คนที่เกิดวันศุกร์ ให้บูชาพระพิฆเนศปางเอกทันตะ คณปติ

คาถาบูชาพระพิฆเนศปางเอกทันตะ คณปติ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา โอม หิมาคันดา มารินา ราพรัม ดรธยา อานัม ปารานัม กูรูมา สวายา ชากะตา ปราวะ ทารัม ปาลาวากาลัม ปรานัมมายัม ฮามา โอม ชามา ศุกครารายา นะมะฮา โอม ศรี มหา เอกทันตะ คณะปะตะเย นะมะฮา คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี เอกทันตะ ปะระสัท คณปติ ยะนะมะฮา

 

8.คนเกิดวันเสาร์ ให้บูชาพระพิฆเนศปางพระสิทธิ คณปติ

คาถาบูชาพระพิฆเนศปางพระสิทธิ คณปติ

โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา โอม นีลัมชะนา ซามาปราชามา ราวี พูตรารัม ยามา อัคคาราจัม ชาคายา มาราธนา ชามาพลูทยัม ตามะ นะมามิ สานิชาคารัม โอม ชามา ชาไนศุกครารายา นะมะฮา โอม ศรี คณะปัตตะเย นะมะ ฮา คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี สิทธิ คณปติ ยะนะมะฮา

 

วอลเปเปอร์พระพิฆเนศตามวันเกิดทั้ง 7 วัน

สำหรับท่านใดกำลังมองหาวอลเปเปอร์มงคล เพื่อเสริมดวงชะตาด้านการงาน การเงิน ความสำเร็จ ทางเพจแนะนำวอลเปเปอร์พระพิฆเนศประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน จัดทำขึ้นเฉพาะคนที่เกิดในวันนั้น ๆ อีกทั้งยังสะดวกสบายสำหรับผู้ที่ต้องการบูชาองค์พระพิฆเนศ แต่มีเวลาจำกัดในยุคปัจจุบัน

บทความแนะนำ