ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

News & Update

บทความ

แชร์บทความ

วิธีไหว้ขอพรพระแม่ลักษมี

ความเชื่อเกี่ยวกับพระแม่ลักษมี
สำหรับท่านที่บูชาพระแม่ลักษมีความเชื่อว่า พระองค์จะช่วยประทานพรความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน รวมไปถึงในเรื่องของความรักที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ ด้วยความศรัทธาในความรักต่อองค์พระวิษณุ ที่ไม่ว่าองค์วิษณุจะอวตารไปเป็นร่างใด พระแม่ลักษมีก็มักจะอวตารไปเป็นพระชายาอยู่เคียงข้างกาย จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ที่มีความรักที่สัตย์แท้และมั่นคง ดังนั้นนอกเหนือจากเงินทองแล้ว ผู้คนจึงนิยมมาขอพรให้พบกับความรักที่ดีนั่นเอง

 

 

วิธีบูชาพระแม่ลักษมี
ส่วนใหญ่มักนิยมบูชาด้วยผลไม้, ดอกบัวสีชมพู, นมหรือน้ำสะอาด, กำยานหรือเครื่องหอม หรือจะเป็น
  • ดอกบัวสีชมพู 8 ดอก (หรือดอกไม้ชนิดอื่นๆ ที่มีสีแดงหรือชมพู)
  • เทียน 2 เล่ม
  • น้ำเปล่า น้ำอ้อย หรือนม
  • แอปเปิ้ลแดง 5-8 ลูก หรือผลไม้มงคล 5 อย่าง
  • กำยาน หรือเครื่องหอม

 

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี (แบบย่อ)

โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา (3 จบ)

 

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

 

นะโมเม องค์พระแม่ลักษมีผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทีเปธูปะผานัง สักการะวันทนัง สุ ปัพพยันนัง โภชนานัง สปริวารัง อุททังวรัง อาคัจฉันตุ ปริภัณชันตุ สัพพุทติ หิตา ยะ สุขายะ สันติ อุเทวานัง เตปิถุมเหอนุรักขันติ อาคัจฉา หิมานิมามา

 

ขอเชิญองค์พระแม่ลักษมีได้โปรดรับเครื่องสังเวยอันพวกข้าพเจ้าได้จัดถวายสักการะแด่องค์ท่าน ขอท่านได้โปรดรับอย่างมีความสุข เมื่อท่านได้เสวยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอได้โปรดกำจัดอุปสรรคทั้งหลาย ราชภัย โจรภัย อัคคีภัยและโรคาภัยต่างๆ รวมทั้งทุกขเวทนาต่างๆ ขออย่าได้แผ้วพาน และในทุกกรณีที่มีปัญหาประการใดๆ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะ และได้รับผลสำเร็จตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกประการ.

บทความแนะนำ