ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

News & Update

บทความ

แชร์บทความ

บูชาพระพิฆเนศอย่างไรให้ถูกวิธี?

“พระพิฆเนศ” หรือ พระพิฆเนศวร เป็นโอรสของพระศิวะกับพระศรีมหาอุมาเทวี ลักษณะของพระพิฆเนศ มีพระเศียรเป็นช้าง พระวรกายเป็นมนุษย์ เป็นเทพองค์หนึ่งในศาสนาพราหมณ์ หรือฮินดู ซึ่งคนไทยรู้จักกันดี ด้วยเชื่อว่าท่านเป็นเทพแห่งศิลปะความรู้ และความสำเร็จทั้งมวล ถ้าใครบูชาท่าน ท่านก็จะช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆให้ รวมทั้งอำนวยความสำเร็จให้แก่กิจการทั้งหลายทั้งปวง

 

 

การจัดเตรียมของไหว้บูชา

 • ดอกไม้ อาทิ กุหลาบ ดาวเรือง หรือพวงมาลัย
 • ธูป หรือกำยาน
 • เทียน
 • น้ำดื่มสะอาด
 • นมสดซึ่งควรเป็นนมรสจืดที่ไม่ได้มีการดัดแปลงรสชาติ
 • ผลไม้ อาทิ กล้วย อ้อย มะพร้าวอ่อน
 • ขนมหวาน ที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ หรือ ขนมโมทะกะ

 

การไหว้บูชา

 • จัดวางของเสวยทั้งหมดที่ได้เตรียมไว้ (น้ำ นม ผลไม้ ขนมหวาน) ไว้บริเวณด้านหน้าเทวรูปหรือรูปบูชา
 • นำดอกไม้วางไว้ด้านหน้า หากเป็นพวงมาลัยสามารถนำไปคล้องที่พระกรของเทวรูปได้
 • จุดธูปหรือกำยาน และเทียน
 • พนมมือ ทำจิตใจให้สงบ จากนั้นกล่าวบทสวดพระพิฆเนศ “โอม ศรี คะเนศา ยะนะมะฮา” โดยสวด 1 จบ , 3 จบ, 5 จบ หรือ 9 จบ ตามความสะดวก ทั้งนี้สามารถใช้บทสวดใดก็ได้ 1 บท หรือ จะหลายบทก็ได้เช่นกัน
 • ขอพรตามความประสงค์ โดยกล่าวคำว่า “โอม ศานติ…ศานติ…ศานติ”
 • เมื่อธูปหรือกำยานหมดดอก ให้ลาของถวายไม่ควรปล่อยทิ้งไว้จนเน่า โดยยกถาดเครื่องสังเวยแตะหน้าผาก แล้วกล่าวว่า “โอม…”

 

ทั้งนี้ น้ำเปล่า สามารถนำมาแตะที่บริเวณหน้าผากหรือล้างหน้าเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนนมสด หากถวายเป็นกล่องหรือขวดนำมาดื่มได้ แต่หากเป็นแก้วเล็กๆ สามารถเททิ้งได้เลย ส่วนผลไม้ ของหวาน นำไปแบ่งกันรับประทาน โดยจัดใส่ภาชนะอื่นๆ ให้เรียบร้อย ที่ไม่ใช่ภาชนะที่ใช้สำหรับถวาย

 

ตำแหน่งการตั้งวางองค์พระพิฆเนศ

 • ไม่ควรจัดวางองค์พระพิฆเนศ รวมกับองค์อื่นๆ ควรมีการแยกหิ้ง แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้จัดวางไว้ในตำแหน่งที่ต่ำว่าพระพุทธรูป แต่ต้องอยู่สูงกว่าพระเกจิต่างๆ
 • หากต้องการจัดวางไว้บนหิ้งแบบติดผนัง ห้ามติดบนผนังห้องน้ำหรือครัวเป็นอันขาด

 

คาถาบูชาองค์พระพิฆเนศ

 

 • บทสวดแบบสั้น ขอพรในด้านต่างๆ
  โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

 

 • ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล
  โอม พระพิฆเณศวร
  ทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
  ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร
  สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
  ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร
  สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

 

 • ปัดเป่าเหตุร้ายต่างๆ
  โองการพินธุ นาถังอุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโธ
  พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหังวันทา มิสัพพะทา สิทธิกิจจัง
  สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเม

 

 • ประสบความสำเร็จและผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ
  โอม ศรีคะเนศายะนะมะ
  ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ
  เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน
  กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ
  ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห
  มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ
  โก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะ
  โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ
บทความแนะนำ