ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

News & Update

บทความ

แชร์บทความ

3 คาถาบูชาองค์พญานาค

ตามความเชื่อคนโบราณ พญานาคราชเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่และความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นสัตว์ในตำนานโบราณและอยู่คู่กับศาสนามาอย่างยาวนาน หลายคนบูชาท่าน เพื่อให้ท่านช่วยประทานพรให้ร่ำรวยเงินทอง เจริญรุ่งเรือง ในการบูชาส่วนใหญ่นิยมถวายผลไม้ อาทิ ส้ม จะให้พรด้านเงินทองและโชคลาภ, กล้วย จะให้พรด้านความสำเร็จ รวมถึงผลไม้มงคลต่างๆ ก็นิยมถวายด้วยเช่นกัน แต่ห้ามถวายเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาด! 

สำหรับทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ ควรนำรูปภาพหรือรูปปั้นพญานาคที่บูชามาประพรมด้วยน้ำ หรือทาด้วยน้ำมันจันทร์หอม พร้อมกับสวดมนต์ นั่งสมาธิอุทิศบุญถวายท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กัชีวิต

 

คาถาบูชาองค์พญานาค
 

 

1.คาถาบูชาพญานาค
นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทานาคาธิบดี ศรีสุทโธวิสุทธิเทวา ปูเชมิ ( 3 ครั้ง )

 

2. คาถาบูชาจ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ
นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง

 

 

3. คาถาบูชาจ้าวย่านางพญา นาคิณีศรีปทุมมา
นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง


หากท่านใดมีเวลาจำกัดหรือไม่สะดวกสวดมนต์ภาวนา แนะนำให้นำวอลเปเปอร์องค์พญานาคมาตั้งเป็นวอลเปเปอร์มือถือ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยท่านจะสามารถบูชาท่านได้ตลอดเวลาอย่างสะดวกสบายมากขึ้น ทั้งนี้ วอลเปเปอร์มงคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้

บทความแนะนำ