ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

News & Update

บทความ

แชร์บทความ

5 คาถาเรียกทรัพย์
ยอดขายปัง เงินทองไหลมาเทมา

พ่อค้าแม่ขายสายมูมาทางนี้! ช่วงนี้ท่านใดค้าขายไม่ดี ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด อยากได้ยอดขายเพิ่ม รับทรัพย์ยอดแบบปังๆ แนะนำสวดคาถาเรียกทรัพย์ก่อนท่านเปิดร้าน จะช่วยเสริมดวงค้าขายและดวงการเงินให้ดียิ่งขึ้น ทางเพจได้นำ 5 คาถาเรียกทรัพย์ ยอดขายปัง เงินทองไหลมาเทมามาฝากค่ะ

 
1.คาถาขายของดี

ตั้งนะโม 3 จบ
“ อมเฐิบฯ มะ หา เฐิบฯ สาระพัดเฐิบฯ สะ วา หะฯ ” (“เฐิบ” เป็นคำโบราณ อ่านว่า “เทิบ”)

ควรสวด 9 จบ ก่อนเปิดร้านขายของเป็นประจำ เพื่อให้การค้ารุ่งเรือง ยอดขายพุ่ง มีแต่ความราบรื่น ร่ำรวย และรุ่งเรืองยิ่งขึ้น แนะนำให้เสกน้ำ 108 จบ พรมของขายดี

และใช้บูชาแม่นางกวักควลคู่ไปด้วย

 
2.คาถาบูชาเงิน

“ อิติบูชามหาราชา สัพพะเสน่ห์หา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ มามา ยาตรายามดี วันชัยมารศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ”

คาถาบูชาเงิน เป็นคาถาเก่าแก่ ผู้ใดสวดภาวนาเป็นประจำ จะทำให้การดำเนินชีวิตประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง เป็นพ่อค้าแม่ค้าพาณิชย์ทั้งน้อยใหญ่

จะบังเกิดโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูน

 
3.คาถามหาลาภ

“ นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ
สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา
ธะนังวา พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา
เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง “

ให้สวดภาวนาก่อนนอน 3 จบและตอนเช้าอีก 3 จบ เป็นการเรียกทรัพย์ เรียกลาภ
และสวด 5 จบก่อนออกจากบ้าน ก่อนเปิดร้านค้าขาย พระคาถานี้มิคุณวิเศษด้าน เสริมโชคลาภ เงินทอง และความราบรื่นต่าง ๆ

4.คาถาร่ำรวย

“ ธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ นะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ อุมิ อะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง
อะ สุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ “

ใช้ภาวนากับน้ำสะอาด แล้วนำน้ำนั้นเอามาพรมให้ทั่วบริเวณบ้าน ร้านค้า จะนำมาซึ่งเงินทองอย่างไม่ขาดสาย หมั่นสวดเป็นประจำช่วยส่งเสริมให้ค้าขายดี

 
5.คาถาเรียกกำไร

อิตถีโว กะระณีโย ชาโต ปุริโส สะมาสะมะ อาคัจฉายะ อา คัจฉาหิ ติวัตตัพโพ อาคัจฉาหิ ปิยัง มะมะฯ (สวด 5 จบ)

เสริมโชคดีทางการค้าขาย

บทความแนะนำ