ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

News & Update

บทความ

แชร์บทความ

บทสวดพระสีวลี ประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน

พระสิวลี ตามตำนานเป็นหนึ่งในพระอรหันต์ โดยสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสิวลีว่าเป็นเลิศทางโชคลาภ อุดมไปด้วยโภคทรัพย์ ซึ่งการไหว้พระสีวลี จะช่วยเปลี่ยนถ่ายพื้นดวงจากร้ายให้กลายเป็นดี และทำให้ร่างกายผุดผ่อง แจ่มใส่ จิตใจดีขึ้น แนะนำเอาดอดไม้ใส่พานไปวางใกล้บาตรพระสีวลี แล้วใส่เงินประมาณ 14 บาทเพื่อเสริมดวงความรัก ทั้งนี้ ยังมีบทสวดบูชาพระสีวลี ประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน ดังนี้

1.วันอาทิตย์ (ให้ภาวนา 6 จบ)

“ฉิมพะลี จะ มหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ”

2.วันจันทร์ (ให้ภาวนา 15 จบ)
“ยัง ยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมีเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ”

3.วันอังคาร (ให้ภาวนา 8 จบ)
“ฉิมพะลี จะมหาเถโร โสะโห ปัจจะยาทิมหิ เชยยะลาโภ มหาลาโภ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทา ฯ”

4.วันพุธ (ให้ภาวนา 17 จบ)
“ทิตติตถะภะเวราชา ปิยาจะ คะระตุเม เย สารัตติ นิรันตะรัง สัพพะสุขาวะหา ฯ”

5.วันพฤหัสบดี (ให้ภาวนา 15 จบ)
“ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา ฯ”

6.วันศุกร์ (ให้ภาวนา ๒๑ จบ)
“ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะรปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มหาลาภัง กะโรนตุ เม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะลาภะ ภะวันตุ สัพพะทาฯ”

7.วันเสาร์ (ให้ภาวนา 10 จบ)
“ฉิมพะลี จะ มหานามัง อินทาพรหมา จะ ปูชิตัง สัพพะลาภัง ปะสิทธิ เม เถรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิยัง มะมะ ฯ”

บทความแนะนำ