ongphra.f95afa87

มูเตวอลเปเปอร์

Wallpapers

วอลเปเปอร์

ความนิยม : 5

พระแม่ลักษมี เทวีแห่งรักบริสุทธิ์ โชคลาภและความร่ำรวย

พระแม่ลักษมี เทวีแห่งรักบริสุทธิ์ โชคลาภและความร่ำรวย

ความนิยม : 5

พระแม่ลักษมี เทวีแห่งรักบริสุทธิ์ โชคลาภและความร่ำรวย

พระแม่ลักษมี เทวีแห่งรักบริสุทธิ์ โชคลาภและความร่ำรวย

ความนิยม : 5

พระพิฆเนศโภคทรัพย์ราชาวดี

พระพิฆเนศโภคทรัพย์ราชาวดี เป็นพระพิฆเนศที่โปรดโลกมนุษย์ที่มองลงมาจากสวรรค์ คอยดูแลความเป็นอยู่ของเหล่ามนุษย์ทั้งหลาย และเมื่อมีผู้คนบนโลกขอพร ก็จะประทานพรให้ทันทีรวดเร็ว ดั่งฟ้าประทาน โดยเฉพาะผู้ที่ขัดสนเรื่องโภคทรัพย์ โชค ลาภ ให้ตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านดีๆ ก็จะได้รับพรจากท่านอย่างรวดเร็ว

ความนิยม : 5

พระแม่ลักษมี เทวีแห่งรักบริสุทธิ์ โชคลาภและความร่ำรวย

พระแม่ลักษมี เทวีแห่งรักบริสุทธิ์ โชคลาภและความร่ำรวย

ความนิยม : 5

พระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี เสริมความรัก การเงิน การงาน เมตตามหานิยม

พระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี เสริมความรัก การเงิน การงาน เมตตามหานิยม

ความนิยม : 5

เรียนเก่งเรียนดี สอบติดที่ตั้งใจ

ด้วยความมงคลจากภาพพระพิฆเนศน้อยปางทรงอักษร โดยการตีความในยุคสมัยใหม่ที่ใช้ tablet ในการเรียนรู้ เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ต้องการเรียนต่อ สอบเฉพาะทาง

ความนิยม : 5

พระแม่ลักษมี เทวีแห่งรักบริสุทธิ์ โชคลาภและความร่ำรวย

พระแม่ลักษมี เทวีแห่งรักบริสุทธิ์ โชคลาภและความร่ำรวย

ความนิยม : 5

พระแม่สุรัสวดี ตัวแทนแห่ง ปัญญาความรู้ ความรุ่งเรื่องก้าวหน้า ความรอบรู้ในศิลปะวิทยาการ

พระแม่สุรัสวดี ตัวแทนแห่ง ปัญญาความรู้ ความรุ่งเรื่องก้าวหน้า ความรอบรู้ในศิลปะวิทยาการ พระสุรัสวดี หรือ พระสรัสวดี (สันสกฤต: सरस्वती สรสฺวตี) เป็นเทวีในศาสนาฮินดู ผู้อุปถัมภ์ความรู้, ศิลปะ, ดนตรี, ปัญญา และการเรียนรู้ เป็นพระชายาของพระพรหม และเป็นหนึ่งในตรีเทวีร่วมกับพระลักษมีและพระปารวตี

ความนิยม : 5

พระพิฆเนศ ปางโปรยทรัพย์

พระพิฆเนศปางโปรยทรัพย์ ออกแบบจัดสร้างเป็นพิเศษ แบบจัดเต็ม เสริมความร่ำรวยล้นๆให้กับเหล่าสาวกและผู้มีจิตศรัทธาต่อองค์พระพิฆเนศ นอกจากที่พระองค์จะขจัดอุปสรรคและช่วยส่งเสริมชัยชนะความสำเร็จให้กับสาวกแล้ว พระองค์ยังประทานพร ประทานทรัพย์ให้ไม่มีที่สิ้นสุด รวยแบบฉับพลันปาฏิหาริย์ ใครอยากรวย ต้องบูชาพระพิฆเนศ ปางโปรยทรัพย์ ขององค์พระวอลเปเปอร์ เท่านั้น!! คาถาบูชา โอม คเณศายะ มหารวย นะมะฮา

ความนิยม : 5

พญาสุบรรณสีทันดร

“พญาสุบรรณสีทันดร” หรือคนส่วนใหญ่รู้จักกันในนาม “พญาครุฑ” เชื่อว่าครุฑเป็นพญาแห่งนกทั้งมวล และเป็นพาหนะของพระนารายณ์ อาศัยอยู่ ณ วิมานฉิมพลี มีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรี ได้รับพรให้เป็นอมตะไม่มีอาวุธใดทำลายลงได้ แม้กระทั่งวัชระหรือสายฟ้าของพระอินทร์ จะทำได้ก็เพียงแต่ทำให้ขนปีกของครุฑหลุดร่วงลงเพียงเส้นเดียวเท่านั้น มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาและอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน มีอานุภาพและพละกำลังมหาศาล แข็งแรง บินได้รวดเร็ว มีสติปัญญาแหลมคม อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นตัวแทนแห่งคุณงามความดี ความซื่อสัตย์ กตัญญู ทรงพลังอำนาจ และเชื่อกันว่าจะนำพาโชคลาภและทรัพย์สมบัติมาสู่ผู้ที่มีจิตศรัทธาอย่างแท้จริง คาถาบูชาพญาสุบรรณ ตั้งนะโม 3 จบ โอมเอยพญาครุฑเวหาหน วิหคลมจงพัดพา สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาภัง ภะวันตุเม โอม วิษณุยะ เทวะตา อิทธิโย อัญชะลียายะคุณังพิธีปูชิตตะวา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ ปักการา ปักการะกาเรติ สัมผัสโส สัมผัสสะ กายะยานัง เทวะ มะนุสสานัง อัญชะลียายะ นมัสศิกา ปูชิตตะวา อิสวาสุ

ความนิยม : 5

พญาครุฑวัสสวัสมหาราช

พญาครุฑผู้ทรงธรรม 1 ใน 9 ของพญาครุฑชั้นสูงผู้เป็นมหาราช มีวรกายสีดำอมม่วง ปีกสีทอง มีหน้าที่ควบคุมทั้งจักรวาลและเอกภพ และอภิมหาเศรษฐี ผู้มีบุญญาธิการสูง ทำคุณแก่แผ่นดิน ท่านมีตบะเดชะแรงกล้า ทำหน้าที่ดูแลองค์สมเด็จสมณโคดมพระอริยะเจ้าคู่กันกับพญามุจลินท์นาคราช ท่านเป็นพญาครุฑที่อยู่ร่วมกับนาคได้โดยไม่มีอคติ ท่านยังดูแลพระอริยเจ้าที่ปฏิบัติในแดนนิพพานด้วย หากบุคคลใดที่กระทำความดี กตัญญูต่อบิดา มารดา สังคมและแผ่นดิน ท่านจะคุ้มครอง ประทานทรัพย์ให้เป็นอภิมหาเศรษฐี คาถาบูชาพญาวัสสวัสมหาราช ตั้งนะโม 3 จบ คะรุปิจะ กิติมันตัง มะ อะ อุ โอมพญาครุฑ รุจ รุจ แล้วรวย นะได้เงิน นะได้ทอง นะเจริญ นะมั่นคง นะได้ทรัพย์ นะเมตตา อิติปิโสภะคะวาพระพุทธเจ้าสั่งมา พญาครุฑล้างอาถรรพณ์ อิติคงเนื้อ อิติคงหนัง พญาครุฑยันติ อภิปูยาจามิ พญาครุฑจะผุด มนุษย์จะเกิด พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด องค์พระพุทธเจ้าย่างบาท นะปัจจะโยโหนตุ

ความนิยม : 5

พญาอนันตนาคราช ราชาแห่งพญานาค

พญาอนันตนาคราช ท่านถือเป็นราชาแห่งพญานาคผู้เป็นใหญ่ในนครบาดาลและเกษียรสมุทร ท่านเป็นบุตรของพระฤาษีกัศยปเทพบิดรกับนางกัทรุ เป็นพญานาคเพียงตนเดียวที่มีพิษเป็นไฟบรรลัยทำลายล้างสิ่งชั่วร้ายเพื่อก่อกำเนิดสิ่งใหม่ทั้งยังทรงเป็นบัลลังก์แห่งพระนารายณ์ พญาอนันตนาคราชนั้น เป็นพญานาคผู้เลื่องชื่อในเรื่องของฤทธิ์เดชอำนาจและบารมี โดยเฉพาะตามคติของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ถือว่าพญาอนันตนาคราชนั้นเป็นที่สุดแห่งพญานาคทั้งปวง เป็นที่เคารพสักการะของผู้คนทั้งหลาย มีพลังอำนาจมากด้วยบารมี เป็นที่ยอมรับมากที่สุด ดุจดังนามอันยิ่งใหญ่ เศษะ หรือ อนันตนาคราช คาถาบูชาพญาอนันตนาคราช ตั้งนะโม 3 จบ นะติตัง พญามะ นาคายะ อภินังนาคา สาธุโนภันเต ยะมะ ยะมะ กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา นาคาอนันตนาคราช วิสุทธิเทวาปูเชมิ

ความนิยม : 5

พญาภุชงค์นาคราช

พญาภุชงค์นาคราช พญานาคราชประจำองค์พระศิวะเทพ อยู่ในตระกลูวิรูปักษ์ มีวรกายสีเทาฮินดู (ขี้เถ้า) ท่านมีนิสัยตรงไปตรงมา ชอบธรรมะ บางคนจะเห็นท่านในภาคฤาษี ท่านมีตบะเดชะการบำเพ็ญเพียรมาก ท่านมีเมตตาจิตสูง ชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก เป็นที่เคารพนับถือกันอย่างมากในปวงชน ท่านเป็นน้องชายของพญาอนันตนาคราช พญาวาสุกรีนาคราชและพญามุจลินท์นาคราช คาถาบูชาพญาภุชงค์นาคราช ตั้งนะโม 3 จบ นะติตัง พญามะ นาคายะ อภินังนาคา สาธุโนภันเต ยะมะ ยะมะ กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา ภุชงค์นาคราช วิสุทธิเทวาปูเชมิ

ความนิยม : 5

พญาจันทรคุปต์นาคราช

พญาจันทรคุปต์นาคราช พญานาคประจำองค์พระพิฆเนศ เป็นเทพวิศวกรรม แห่งสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา อยู่ในตระกลูฉัพพะยาปุตตะ กายสีฟ้า มี 3 เศียร นิสัยตรงไปตรงมา และรักษาสัจจะคำพูด มีฤทธิ์ในทางมนตรานาคราชที่กล้าแข็งและมีพิษที่ร้อนแรง ท่านชอบเนรมิตองค์เป็นเมฆรูปพญานาคอยู่บนท้องฟ้า ท่านคอยดูแลท้องฟ้าและผืนน้ำ เมื่อใดที่มีจันทร์เพ็ญวันนั้นท่านจะมีฤทธิ์บารมีกล้าแกร่งขึ้นมีพลังมาก คาถาบูชาพญาจันทรคุปต์นาคราช ตั้งนะโม 3 จบ โอม นะโม ศรี คะเณชะ นาคา มหา ราชา นะมะฮา ขอนอบน้อมแด่องค์ศรีคเนศผู้สง่างาม และมหาราชาแห่งนาคาผู้ปกปักรักษา

ความนิยม : 5

ท้าวกุเปรัน

ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร ภาษาทมิฬเรียก “กุเวร” ว่า “กุเปรัน” เป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาและเป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์ คอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต อีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาล พระศิวะได้มอบหมายให้เป็นผู้เฝ้าคลังสมบัติของจักรวาล ท่านรวยที่สุดแล้ว ยืนถือกระบองยาวและโล่แก้วประพาฬ มีบริวารแสนโกฏิ ทำหน้าที่รักษาความเรียบร้อยและความยุติธรรมในสวรรค์ โดยถูกนํามาเป็นสัญลักษณ์ของอัยการมากว่า 100 ปี คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ แบบย่อ เวส สะ พุ สะ แบบเต็ม อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

ความนิยม : 5

พระพิราพ เทพอสูรผู้เป็นครูแห่งนาฏศิลป์และดุริยางค์ศิลป์

พระพิราพ (พระไภรวะ) อวตารปางหนึ่งของพระศิวะ หรือพระศิวะปางดุร้าย เทพอสูรผู้เป็นครูแห่งนาฏศิลป์และดุริยางค์ศิลป์ ซึ่งชาวไทยเรียกว่า “พระพิราพ” สาเหตุที่ทำให้มีลักษณะที่น่ากลัว เนื่องจากจะทำให้ศาสนิกเกรงกลัวพละกำลังและอำนาจของเทพเจ้า ท่านเป็นบรมครูผู้ประทานโชคลาภความสุข ความเจริญ ความร่มเย็นเป็นสุข และอำนาจ แห่งมหาเสน่ห์เมตตาชั้นสูงสุด เป็นผู้ประทานชีวิตและความตาย มีพลังอำนาจการลบล้างคุณไสยมนต์ดำ ป้องกันและปราบปรามภูตผีปีศาจ และอาถรรพ์ร้ายทุกชนิด นับถือว่าเป็นครูสูงสุดทั้งฝ่ายนาฏศิลป์และดุริยางค์ศิลป์ ปรากฏหลักฐานมาแต่สมัยกรุงสุโขทัย และมีการบันทึกหลักฐานเป็นที่แน่ชัดราวรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คาถาบูชาพระพิราพ อิมัง พุทธัง องค์พระพิราธัง ขอเอหิจงมา อิมัง ธัมมัง องค์พระพิราธัง ขอเอหิจงมา อิมัง สังฆัง องค์พระพิราธัง ขอเอหิจงมา พุทโธ สิทธิฤทธิ์ ธัมโม สิทธิฤทธิ์ สังโฆ สิทธิฤทธิ์ สุขะ สุขะ ชัยยะ ชัยยะ ลาภะ ลาภะ สัพพะธัมมานัง ประสิทธิเม ประสิทธิเต พุทโธ สวัสดีมีชัย ธัมโม สวัสดีมีชัย สังโฆ สวัสดีมีชัย” (ท่อง 3 จบ)

ความนิยม : 5

ท้าวหิรัญพนาสูร

“ท้าวหิรัญพนาสูร” อสูรเทพผู้ปกปักรักษารัชกาลที่ 6 เชื่อกันว่าท้าวหิรัญพนาสูร คือ อสูรเทพรูปร่างกำยำใหญ่โต เป็นผู้มีสัมมาปฏิบัติที่คอยติดตามพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เพื่อปกปักรักษาและป้องกันภยันตรายทั้งปวงให้แก่พระองค์ โดยคำว่า “หิรัญ” หมายถึง สีเงิน หรือทอง ส่วนคำว่า “พนาสูร” หมายถึง เทพาสูรแห่งป่า คาถาบูชาท้าวหิรัญพนาสูร ตั้งนะโม 3 จบ ระหินะ ภูมาสี ภะสะติ นิรันตะรัง ลาภะสุขัง ภะวันตุเม สวด 9 จบ

ความนิยม : 5

พระภรตมุนีมหาฤๅษี 

พระภรตมุนีมหาฤๅษี(พ่อแก่) ท่านเป็นผู้แต่งตำรานาฏยศาสตร์ มีชีวิตในช่วงศตวรรษที่ 2 – ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล เป็นครูนาฏศิลปะผู้รวบรวมท่ารำ (กรณะ) ของพระศิวะ ทั้ง 108 ท่า ถือว่าท่านเป็นบิดาแห่งรูปศิลปะอินเดีย ผลงานนี้ครอบคลุมถึงละครและการแสดงแบบอินเดียโบราณ โดยเฉพาะละครอินเดียคลาสสิก เกิดประโยชน์แก่การศึกษาการฟ้อนรำในอินเดียและประเทศต่างๆในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ อิทธิฤทธิ์ มหิทธานุภาพ มุ้งเน้นไปในทางส่งเสริมให้บังเกิดความสำเร็จในกิจการงาน เมตตามหานิยม คุ้มครองภยันตราย คาถาพระภรตมุนีมหาฤๅษี(พ่อแก่) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) อุกาสะ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม ทุติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม ตะติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม

ความนิยม : 5

ฤๅษีตาไฟ บรมครูแห่งญาณสัมผัส

ราชาแห่งฤๅษีทั้ง 108 สายปราบมาร บรมครูแห่งญาณสัมผัส (ทิพยจักษุญาณ) เชื่อกันว่าท่านคือ พระศิวะอวตารมา มี 3 ตา ตาที่ 3 จะพาดขวางอยู่กลางหน้าผาก ทรงอำนาจและมีอิทธิฤทธิ์มากมายแต่มุ่งบำเพ็ญภาวนาอยู่ในญาณสมาบัติอย่างเคร่งครัด และเป็นผู้ดำรงตนถือศีลใฝ่ธรรมอย่างแน่วแน่จนเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปในสมัยนั้น ดวงตาที่ 3 บางแห่งกล่าวว่าพระฤาษีตาไฟทรงมีตบะแก่กล้าจนถึงขั้นสามารถเพ่งสิ่งของให้ลุกเป็นไฟได้ด้วยสำเร็จวิชากสิณไฟ ด้วยอานิสงค์ของท่าน จะนำความสุขความเจริญ ความมั่งคั่งร่ำรวย ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับผู้ที่บูชา คาถาปู่ฤาษีตาไฟ โอม นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นะเมติ ฤ ฤา ฤ ฤา นมัสสิตวา หลวงปู่ตาไฟ สิทธิเตโช มหาปุญโญ มะหายะโส มะหาลาโภ อิทธิ ฤทธิ ประสิทธิเม

ความนิยม : 5

ฤๅษีนารอด บรมครูโหราศาสตร์

ฤๅษีนารอด (ฤๅษีนารท) บรมครูโหราศาสตร์ เป็นครูของฤาษีทั้งปวง ท่านเป็นบุตรของพระพรหม นับถือกันว่าเป็นผู้หยั่งรู้ในสามโลก เชี่ยวชาญการดนตรีอย่างยิ่ง มีวิชาความรู้ด้านสมุนไพร พระเวทคาถาอาคมต่างๆ รวมไปถึงโหราศาสตร์ ด้วยเหตุนี้คนโบราณจึงยกย่องพระฤๅษีนารอดว่าทรงเป็นบรมครูทางด้านดุริยางคศิลป์ เป็นครูยาและครูโหราศาสตร์ ถือว่าเป็นฤาษีองค์แรกของไตรภูมิ ไม่ว่าจะมีการบูชาสิ่งใด หากไม่มีการเชิญท่านแล้ว พิธีกรรมนั้นมักไม่สมบูรณ์ อานิงสงค์ของท่านจะส่งผลให้แคล้วคลาดปลอดภัย เสริมเสน่ห์ เมตตา โชคลาภ ความร่ำรวยต่อผู้ที่บูชา คาถาบูชาปู่ฤๅษี มหาฤาษีนารอด ตั้งนะโม ๓ จบ โอมสิทธิ การิยะ แห่งบรมครูทั้งหลาย อะธิเจ ตะโส อะปะ มัชชะโต โมนะ ปะกะสุ สิกะ คะโต โส พะนัพ ภะวันติ ตาทิโน อุปะสัน ตัสสะ สะติมะโต ท่องคาถา 5 จบ

ความนิยม : 5

พระพิฆเนศ พระศิวะ พญานาค ยันต์เภคทรัพย์ ยันต์ถุงเงิน ยันต์รวย

พระพิฆเนศ พระศิวะ พญานาค ยันต์เภคทรัพย์ ยันต์ถุงเงิน ยันต์รวย เสริมการเงิน การงาน ความรัก เมตตามหานิยม พร้อมชุดไพ่ยิปซีเสริมดวงหนุนชะตา

ความนิยม : 5

คเณชา กับลักษมีอุมา

คเณชา กับลักษมีอุมา พระพิฆเนศ เทพผู้ประทานสติปัญญา ความสำเร็จในด้านการเรียน การงาน การเงิน พระแม่ลักษมี เทวีผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ในด้านการเงิน และความรัก พระแม่อุมา เทวีผู้ประทานความมั่งคั่ง ร่ำรวย โชคลาภ และความสำเร็จ

ความนิยม : 5

มหาเทพทั้ง 4 ผู้ประทานความสำเร็จ

มหาเทพทั้ง 4 ผู้ประทานความสำเร็จ พระศิวะ มาหาเทพผู้ทำลายล้างสิ่งไม่ดี ปัดเปาสิ่งชั่วร้าย พระพิฆเนศ ผู้ประทานความสำเร็จทางด้านการเรียน การงาน การเงิน สติปัญญา พระแม่ลักษมี ผู้ประทานความมั่งคั่งร่ำรวย และความสมหวังในรัก พระแม่อุมา ผู้ประทานโชคลาภ การเงิน

ความนิยม : 5

พระแม่ลักษมีน้อย

วอลเปเปอร์องค์เทพน้อย พระแม่ลักษมีน้อย เสริมสิริมงคลโชคลาภ เสริมความร่ำรวยเงินทอง ทำให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือ เสริมดวงเสน่หาวาสนาความรัก ปัญหาเรื่องคู่ครอง แถมมีความน่ารักที่เป็นเอกลักษณ์

ความนิยม : 5

พระพิฆเนศน้อยทรงพญานาค

เสริมสิริมงคลเป็นปางที่2องค์เทพมารวมกัน เพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งความร่ำรวย ความสำเร็จ ค้าขายเงินเข้าง่ายออกยาก

ติดตามข่าวสาร

อัปเดต ดวงประจำวัน ยันต์ ฮวงจุ้ย และข้อมูลอีกมากมาย

Follow Us

Contact us.
Jinda789 Company Limited
เลขที่ 339/291 โครงการ Citysense แขวง หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

☏ 093-959-1459
📨 [email protected]

Download App

Payments Accepted